Sa pagdating ng mga espanyol

posted by | Leave a comment

mga taong maaaring di magbayad ng tributo : Kastilang dito nakatira sa Pilipinas mga prayle mga inulila ng mga opisyales na Kastila mga cabeza de barangay Principalia mga tapat na katutubong sundalo mga matatandang may edad na animnapu (60)nakukolektang pera ay ginagamit sa mga proyekto ng pamahalaan tulad ng pagtatayo ng simbahan , paaralan , gusali at iba pa maaaring mabayaran ang tributo sa pamamagitan ng salapi o produkto ngunit kapag marami ang ani , binababaan ng presyo at pinipilit ang mga tao na magbayad ng salapi .

Dahil sa di makatarungang paniningil ng buwis , nag- alsa ang mga Pilipino laban sa mga Kastila6. pangangalaga sa mga may kapansanan , mahihirap at kapuspaladnagsilbing bangko komersyal ng mga negosyante ipinautang ng mga prayle ang mga salapi at kumita ng malaking interes dumating ang panahon at naubos ang pondo .

Kung para sa mga Boholano, tunay na kapatid na ang turing nila sa mga Espanyol bilang isang dugo na lamang sila, wala naman itong kahulugan sa mga Espanyol at tumalikod din sa kapatirang ito tulad ng binaggit ni Andres Bonifacio sa kanyang “Ang Dapat Mabatid ng mga Tagalog.” Noong April 27, dumating sila sa Sugbu ngunit nilabanan ng mga tauhan ni Rajah Tupas.

Ngunit hindi naglaon, dahil sa mas diplomatikong approach ni Legazpi, nakipagkasundo rin sa mga Espanyol si Rajah Tupas.

Ang ekspedisyon ay binuo ng apat na barko at tatlong daan at walumpung tauhan.

Bago tumulak ng ekspedisyon, nakatanggap si Legazpi ng isang selyadong sulat mula sa hari na kaniya lamang dapat basahin kapag sila ay nasa laot na.

sa pagdating ng mga espanyol-13sa pagdating ng mga espanyol-87sa pagdating ng mga espanyol-77sa pagdating ng mga espanyol-29

At si Adelantado Miguel Lopez de Legazpi ang napili. mga kaibigan ng mga opisyal u pang sila ay makalahok sa kalakalang Galyon , kailangan nilang bumili ng boletab oleta - tawag sa tiket para makakuha ng puwesto sa loob ng galyon para sa kanilang mga kalakal .p inalitan ang tributo ng sedula noong 1885 at pinagbayad ang mga may edad 18 pataas .Sinunod ni Legazpi ang tagubilin at namangha sa nakasaad sa sulat.Nilalaman nito ang utos na ”Sakupin ang Pilipinas.” Wala silang magagawa kundi sundin ang utos.

Leave a Reply

dating in louth lincolnshire