Ang pagdating ng mga mananakop na hapones

posted by | Leave a comment

Sumuko ang Bataan sa puwersa ng mga Hapones noong Abril 9, 1942.

Mabubura lamang ito kung ang pangalan ng mga bagong anak na bata ay papalitan ng mga pangalang Tagalog.

Dumating sila na ang pangunahing layunin ay ihasik ang Kristiyanismo, maghanap ng ginto at upang lalong mapabantog sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kanilang nasasakop.

Dahil sa pananampalataya ang pangunahing pakay ng mga Kastila, karamihan sa mga unang akdang nalikha sa panahong ito ay halos paksang pananampalataya.

Quezon na noon ay nanunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas.

Pinasok ng militar ng Hapon ang Maynila noong Enero 2 1942.

Leave a Reply

dating in louth lincolnshire